Termíny, cena, přihláška

Tábor - Poklad pirátů

16.07.2023 -  29.07.2023

Prázdniny se blíží a s nimi i náš tábor. Všem velice děkuji za přihlášky a placení záloh. Prosím o doplacení tábora do konce června na účet č. 2900936268/2010 do textu jméno a příjmení dítěte, ale většina z Vás již má uhrazeno a za to Vám patří mé velké díky.

Nezapomeňte prosím na to, že děti potřebují k nástupu mít potvrzení od lékaře, které není starší než 2 roky. Bez toho nemohu přijmout dítě na tábor.

Nedávejte dětem prosím žádný kostým, děti si jej vyrobí přímo na táboře.

Pravděpodobně nás čeká i pouť ve Vratěníně, proto letos dejte dětem pár korunek, aby se mohly svézt na kolotoči a koupit nějakou dobrotu.

Nástup DĚTÍ na tábor je v neděli 16. 07. mezi 14 – 15 hodinou. Odjezd dětí ve čtvrtek 27.07. mezi 15 – 16 hodinou. 

Nástup PRAKTIKANTI A VEDOUCÍ v sobotu 16.07. v 09:00 a ukončení v pátek v 16:00 hodin.

5,200,- Kč

INFORMACE POŘADATELE TÁBORA:

- Cena poukazu nezahrnuje úrazové pojištění dítěte a dopravu na místo konání – doprava je individuální.

- Dětský tábor je určen pro pobyt dětí ve věku 6 - 15 let (včetně), které se mohou přizpůsobit táborovému režimu.

 -Stravování začíná v den příjezdu večeří a končí obědem dnem odjezdu. 

-Nezapomeňte na dostatečnou zásobu oblečení odpovídající délce pobytu, možnostem dítěte a počasí. 

-Nezapomeňte na dostatek léků, které bude dítě užívat po celý pobyt – odevzdává se zdravotnici při nástupu. 

 -Doporučujeme vybavit dítě kapesným, adekvátním k věku a délce pobytu v částce cca. 300 - 500,-Kč. 

-Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti a elektroniku (peníze, …), které dítě nebo rodič svěřilo do úschovy personálu tábora. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě ponechalo navzdory upozornění při sobě, nenese pořadatel žádnou odpovědnost. 

-Omamné látky, alkoholické nápoje, tabákové výrobky (vč. elektronických cigaret a zařízení), zbraně (vč. nožíků), předměty s erotickým charakterem, pomůcky pro rozdělávání ohně a pyrotechnika jsou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a jsou jednou z možností ukončení pobytu dítěte na táboře pořadatelem v případě jejich nálezu !!!

-Návštěvy rodičů v průběhu pobytu, vzhledem k psychice dětí a táborovému režimu důrazně nedoporučujeme